Defektní bílkovina CFTR

Lidé s cystickou fibrózou mají bílkoviny CFTR, které nefungují správně

 

Je známo víc než 2 000 mutací genu CFTR*1, avšak pouze 346 z nich bývá spojováno s cystickou fibrózou (CF)2 a většina z nich je velmi vzácná3.

 

Pokud oba geny CFTR, které získáte od rodičů, vykazují mutaci způsobující CF, vytváří tělo defektní bílkovinné kanály CFTR4.

 

Podle typu každé mutace to může vést k nižšímu počtu bílkovin CFTR na buněčném povrchu, vytváření bílkovin CFTR, které nefungují správně, nebo k oběma defektům současně5.


Jestliže bílkoviny CFTR nefungují správně, nezůstávají bílkovinné kanály CFTR otevřené dostatečně dlouho, neotevírají se tak často, jak by měly, nebo jsou příliš úzké5.

 

Pokud je na buněčném povrchu příliš málo bílkovin CFTR, může to být způsobeno mutacemi genu, které způsobují, že pokyny pro tvorbu CFTR jsou předávány nebo čteny nesprávně. Jiné mutace mohou způsobovat vytváření vadných bílkovin, které jsou buňkou zničeny dříve, než se dostanou na její povrch, nebo nestabilních bílkovin, které jsou z buněčného povrchu odstraněny příliš rychle5.

Příliš málo bílkovin CFTR:

Prilis malo bilkovin CFTRBílkoviny CFTR nefungují správně:

Bilkoviny CFTR nefunguji spravne

Pokud je bílkovin CFTR na buněčném povrchu příliš málo nebo bílkoviny CFTR nefungují správně, znamená to, že voda a další molekuly, např. chloridové ionty, nemohou volně proudit dovnitř buněk a ven. Důsledkem toho pak může být tvorba hustého, lepkavého hlenu v plicích a dalších částech těla. To může narušovat fungování orgánů a způsobovat příznaky CF5.

 

Různé mutace mají různé účinky na fungování bílkovinného kanálu CFTR5.

*CFTR = regulátor transmembránové vodivosti u cystické fibrózy

    1. The Clinical and Functional Translation of CFTR (CFTR2) resources. How is CF inherited. Available from: https://www.cftr2.org/resources. Accessed February 2019.

    2. Castellani C, et al. Consensus on the use and interpretation of cystic fibrosis mutation analysis in clinical practice. J Cyst Fibros 2008; 7(3): 179 ̶ 196

    3. Orenstein DM. Cystic Fibrosis: A Guide for Patient and Family. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.

    4. Derichs N. Targeting a genetic defect: cystic fibrosis transmembrane conductance regulator modulators in cystic fibrosis. European Respiratory Review 2013; 22(127): 58 ̶ 65.