Sleep-and-travel-Page-Header-Image

Spánek a cestování

Mějte na paměti, že spánek a cestování mohou mít vliv na váš denní režim

 

Spánek

Spánek je nezbytný pro celkové zdraví a pohodu. Lidé s cystickou fibrózou (CF) ale často nespí dobře a trápí je poruchy spánku. Kvalitu spánku u lidí s CF mohou ovlivňovat různé faktory včetně kašle, některých léků nebo namáhavějšího dýchání.1

 

Běžně se u nich vyskytuje přerušovaný spánek a noční hypoxie (nedostatek kyslíku) a někdy může být nutné podávání kyslíku.2 Pokud máte potíže se spánkem nebo zaznamenáte nějakou změnu ve spánkových návycích, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

 

Spaní mimo domov a přispání si

Pokud se chystáte přespat mimo domov, nezapomeňte si vzít dostatečnou zásobu léků na dobu, kdy nebudete doma. A pokud si budete chtít o víkendu nebo o svátcích přispat, rozvrhněte si užívání léků tak, abyste nevynechali dávku.

 

Cestování

Před každou cestou plánujte předem a dbejte na to, abyste měli všechny léky, které budete potřebovat.

Před delší dovolenou, zejména v zahraničí, je dobré konzultovat plán léčby se svým lékařem.

Pokud víte, že budete mimo domov:

 • Vezměte si s sebou léky a všechny pomůcky na více dní, například několik tablet nebo masek k nebulizéru navíc.
 • Tablety navíc si uložte odděleně pro případ, že některou z lahviček někam založíte nebo ji ztratíte.
 • Na cestu si s sebou vezměte zásobu přesnídávek s obsahem tuku. Nemusí to být ani nic nezdravého. Vhodný je například malý sáček ořechů nebo semen.
 • Dejte někomu vědět, kam jedete, a mějte po ruce kontakt na lékaře nebo zdravotní sestru pro případ, že byste se s nimi potřebovali spojit.

 

Cestování do zahraničí

Kvůli onemocnění není nutné vzdát se cest do zahraničí, jen je třeba je důkladně plánovat.

 

Před každou cestou se vždy poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Dostanete od nich informace o zdravotnických zařízeních v místě, kam cestujete, a případná doporučení pro danou zemi.

 

Příprava dokladů

Před cestou si zkontrolujte, zda máte všechny doklady, které potřebujete pro cestování s léky a pro přístup k lékařské péči v cílovém místě.

 

Může to být například:3

 • podrobná lékařská zpráva a očkovací průkaz (v angličtině),
 • potvrzení celní správy, že máte povolení cestovat s léky, jehlami a kyslíkovou nádobou (podle vašich potřeb); užitečný může být také dopis od lékaře s vysvětlením, jaké léky a jaké přibližné dávky léků potřebujete,
 • potvrzení o pojištění včetně kontaktní osoby pro nouzové situace,
 • kontaktní údaje ordinace, kde se léčíte s CF,
 • kontaktní údaje kliniky pro léčbu  CF nebo dobře vybavené nemocnice v cílovém místě,
 • kontaktní údaje místního sdružení pacientů (pokud existuje).

 

Během cestování

Aspektů, které je třeba při cestování do zahraničí vzít v úvahu, je celá řada od rizika infekce při cestování letadlem přes požadavky na bezpečnou přepravu léků až po jiné klima nebo jinou dostupnost léčby CF v místních zdravotnických zařízeních.3 Před každou cestou se proto o těchto aspektech vždy poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Pokud budete cestovat letadlem, je dobré informovat leteckou společnost o vašich požadavcích v dostatečném předstihu před cestou, nejlépe už při rezervaci, a poté znovu několik dní před odletem. Letecká společnost by vám měla být v případě potřeby schopna zajistit bezpečný nástup do letadla a pohodlí během letu. Pokud budete cestovat s kyslíkem, je možné, že si přepravu kyslíkové láhve budete muset předem domluvit.3

Léky přepravujte nejlépe v příručním zavazadle. Pokud to není možné, mějte v příručním zavazadle zásobu na jeden týden pro případ, že se váš kufr ztratí.3

  1. Jankelowitz L, Reid K, Wolfe L et al. Cystic Fibrosis Patients Have Poor Sleep Quality Despite Normal Sleep Latency and Efficiency. Chest 2005; 127(5): 1593 ̶ 1599.

  2. De Castro-Silva C, De Bruin VMS, Cavalcante AGM, et al. Nocturnal Hypoxia and Sleep Disturbances in Cystic Fibrosis. Pediatric Pulmonology 2009;44: 1143 ̶ 1150.

  3. Hirche T, et al. Travelling with cystic fibrosis. Recommendations for patients and care team members. J Cyst Fibros 2010; 9: 385 ̶ 399.