Dodržování léčebného režimu

U cystické fibrózy je důležité dodržovat určitý léčebný režim

 

Zvládání léčby cystické fibrózy (CF) ale může být složité a časově náročné. Je proto velmi důležité vytvořit si a dodržovat denní režim, aby pro Vás bylo dodržování harmonogramu léčby a fyzioterapie předepsané lékařem co nejsnadnější.

 

Pokud se s CF léčíte několik let, už jistě máte svůj zavedený denní režim a nejspíš také využíváte některá nebo všechna z následujících doporučení. Přesto se na ně podívejte. Možná objevíte něco nového!

 

Pamatujte: Jestliže Vám lékař léčbu CF upraví, bude třeba takové změně přizpůsobit celý léčebný režim. Lékař nebo zdravotní sestra Vám s tím rádi pomohou, proto je neváhejte požádat o radu.

 

Doporučení pro denní léčebný režim při CF

1. Naplánujte si denní režim, kterým se bude moci řídit celá domácnost

Zapojte do něj všechny členy domácnosti! Sestavte si denní režim, který bude fungovat nejen pro vás, ale ideálně i pro všechny ostatní členy domácnosti, rodiče, sourozence, prarodiče, partnera/partnerku nebo spolubydlící. Jednoduchou pomůckou, kterou má každý neustále na očích, aby věděl, co kdo dělá a kdy, je například sdílený diář nebo nástěnný kalendář.

Pokud se bude léčebným režimem při CF řídit každý, na koho má onemocnění nějaký dopad, je mnohem pravděpodobnější, že se jím budete řídit i vy sami.

 

2. Začínejte brzy ráno

Vstávejte brzy, ať máte dost času a soukromí na ranní léčbu. Váš denní režim tak bude mít minimální dopad na vaše každodenní činnosti mimo domov.

 

3. Plánujte a vytvořte si systém

Správná organizace je klíčem k tomu, aby se pravidelný léčebný režim při CF stal běžnou součástí každodenního života. Doporučujeme například:

  • Kontrolovat nezbytné podmínky pro skladování léků.
  • Skladovat všechny léky nebo alespoň většinu z nich na jednom místě.
  • Sledovat zásoby všech svých léků včetně léků k léčbě CF.
  • Dbát na to, aby vám léky k léčbě CF nikdy nedošly.
  • Vyzvedávat si léky na opakovací recept včas, než vám stávající zásoba dojde.

 

Dodržování denního režimu
Ať si svůj pravidelný léčebný režim při CF naplánujete sebelépe, ne všechno v každodenním životě se dá předvídat, a tak dodržování pravidelného režimu bude někdy náročné. Přesto bude důležité, abyste každý den přesně dodržovali léčbu CF, tak jak vám ji předepíše váš lékař.

V předepsané léčbě, která je součástí vašeho denního režimu, pokračujte i tehdy, pokud vám bude dobře nebo i v případě, že po zahájení nové léčby CF nebudete pociťovat žádné zlepšení.

Zamyslete se nad tím, jak by vám s dodržováním pravidelného léčebného režimu mohli pomáhat přátelé, rodina nebo spolubydlící. Způsobů, jak vám mohou pomáhat, je mnoho, například:

  • Mohou vám připomínat, že si máte vzít lék, nebo vám v případě potřeby pomáhat s dodržováním léčebného režimu.
  • Skladovat všechny léky nebo alespoň většinu z nich na jednom místě.
  • Můžete si s nimi promluvit o případných obavách a spolu pak můžete včas odhalovat rizika možného nedodržení léčebného režimu.

Je dobré dávat pozor na věci, které by mohly narušit léčebný režim při CF, a aktivně se snažit takového narušení vyvarovat.

 

Velké změny v životě

Velké změny v životě, např. stěhování, studium, nová práce nebo i přechod k jinému lékaři (např. od dětského lékaře k lékaři pro dospělé), mohou představovat zásadní narušení léčebného režimu při CF.

Nelze sice přesně předvídat, co taková změna přinese, přesto je dobré zamyslet se nad tím, jak změně přizpůsobit léčebný režim při CF. Připravte se na to, aby byl přechod co nejplynulejší.

Pokud začínáte studovat na nové škole nebo nastupujete do nového zaměstnání, informujte učitele nebo zaměstnavatele o svých konkrétních potřebách a jak vám mohou pomoci.